Nieuw-Guinea, de marinierskant van het verhaal (Herziene uitgave)

0 out of 5

In 2021 is het 60 jaar geleden dat de strijd om Nieuw Guinea naar een hoogtepunt ging. Kolonel der Mariniers de Roos schreef 11 jaar na de overdracht van Nieuw-Guinea (1962), in 1973 dit boek. De middelen om het boek te maken waren beperkt. Er was sprake van een gering budget, de tekst werd op een typemachine verwerkt. Van enige vorm van fotobewerking was geen sprake, te duur en te tijdrovend. Alle redenen voor Uitgeverij Klus op Dek om een herziening van dit memorabele boek te maken. We doen dat in nauwe samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Om deze herziene uitgave te realiseren zijn wij afhankelijk van donaties. Daarvoor verwijzen we graag naar onze Donatie pagina in het hoofdmenu.

Sku: 166505 Category: Boek

Beschrijving

Herziene uitgave in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie

De periode van november 1961 tot augustus 1962 was een zeer intensieve periode voor het Korps Mariniers. De confrontatie tussen Nederland en Indonesië kwam in deze jaren tot een hoogtepunt. In hoog tempo werden de strijdkrachten in Niew-Guinea versterkt. Het aantal plaatsen waar  Indonesische para’s en infiltranten aan land kwamen nam gestaag toe. De mariniers verruilden de ‘comfortabele’ kazerne’s voor bosbivakken in de jungle. Van daaruit werd er in hoog tempo gepatrouilleerd. Vaak waren dat verkenningspatrouilles of varende patrouilles, maar in toenemende mate gevechtspatrouilles om de Indonesische tegenstander op de sporen en uit te schakelen.

Kolonel der Mariniers De Roos was in de jaren waarin dit speelde Commandant Mariniers Nieuw-Guinea (CMARNSNNG). In dit boek heeft hij de meest belangrijke militaire activiteiten van het Korps Mariniers, zowel vanuit het hoofdkwartier als vanuit het ‘veld’ nauwkeurig vastgelegd.

In deze herziening wordt het oude boek qua presentatie stevig onder handen genomen. Waar nodig zullen er ook inhoudelijke aanpassingen worden uitgevoerd. Deze uitgave is een must have voor oud-mariniers. Ook actief dienende mariniers kunnen via dit boek kennis nemen  van een belangrijk stuk Korpsgeschiedenis en er zelfs lessen uit trekken. Daarnaast is het ook een prachtig boek voor personeel van de Koninklijke Marine. Zonder hen was de missie van de mariniers immers onmogelijk geweest! Ook voor veteranen van andere onderdelen van de krijgsmacht, zowel van de Koninklijke Landmacht als de Koninklijke Luchtmacht is dit boek een interessant naslagwerk.

Tenslotte is voor hen die het Korps Mariniers een warm hart toedragen of interesse hebben in de geschiedenis van dit roemruchte korps, dit boek een aanrader.  Richtprijs 35,00 euro.