Nieuw-Guinea, de marinierskant van het verhaal (Herziene uitgave)

0 out of 5

In 2021 is het 60 jaar geleden dat de strijd om Nieuw Guinea naar een hoogtepunt ging. Kolonel der Mariniers de Roos schreef 11 jaar na de overdracht van Nieuw-Guinea (1962), in 1973 dit boek. De middelen om het boek te maken waren beperkt. Er was sprake van een gering budget, de tekst werd op een typemachine verwerkt. Van enige vorm van fotobewerking was geen sprake, te duur en te tijdrovend. Alle redenen voor Uitgeverij Klus op Dek om een herziening van dit memorabele boek te maken. We doen dat in nauwe samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Om deze herziene uitgave te realiseren zijn wij afhankelijk van donaties. Daarvoor verwijzen we graag naar onze Donatie pagina in het hoofdmenu.

ISBN/EAN: 978-90-831662-6-1

Let op: voor alle zendingen binnen Nederland rekenen wij een vast tarief van 3 euro portokosten.

 

 

Sku: 166505 Category: Boek

Beschrijving

Herziening uitgave in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie

De periode van november 1961 tot augustus 1962 in het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea  (NNG) was een zeer intensieve periode voor het Korps Mariniers. De confrontatie tussen Nederland en Indonesië kwam in deze jaren tot een hoogtepunt. In hoog tempo werden de strijdkrachten in Nieuw-Guinea versterkt. Het aantal plaatsen waar  Indonesische para’s en infiltranten aan land kwamen nam gestaag toe. De mariniers verruilden de ‘comfortabele’ kazerne’s voor bosbivakken in de jungle. Van daaruit werd er in hoog tempo gepatrouilleerd. Vaak waren dat verkenningspatrouilles of varende patrouilles, maar in toenemende mate gevechtspatrouilles om de Indonesische tegenstander op de sporen en uit te schakelen.

Kolonel der Mariniers De Roos was in de jaren waarin dit speelde Commandant Mariniers Nieuw-Guinea (CMARNSNNG). Als auteur en samensteller van dit boek heeft hij de meest in het oog springende activiteiten van het Korps Mariniers, zowel vanuit het hoofdkwartier als vanuit het ‘veld’ nauwkeurig vastgelegd. Ook de militaire inspanningen van Indonesische kant worden belicht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de politieke kant van het verhaal.

Waarom deze herziening, zult u zich wellicht afvragen, er is toch een boek? Dat klopt, natuurlijk, er is een boek. Maar we kunnen er niet omheen dat de uitvoering daarvan wel erg te wensen overlaat. De tekst is gemaakt op een typemachine en bevat veel storende fouten en zichtbare correcties. Wat erger is, namen van gedecoreerden ontbreken. Naderhand zijn deze middels een erratum (een klein briefje) toegevoegd, maar het blijft een grote misser. Kleuren ontbreken volledig is het boek. Alle teksten en foto’s zijn in zwart- en grijstinten uitgevoerd.

Uitgeverij Klus op Dek is van mening dat dit beter kan en ook moet. Nieuw-Guinea staat vermeld in het Korpsvaandel. Daarbij hoort een mooi boek, dat zijn we ook verplicht aan alle NNG veteranen van het Korps Mariniers, ook aan hen die er niet meer zijn. Voor de nabestaanden zal deze herziening voelen als een eerbetoon aan hun dierbaren. Voor het maken de huidige uitgave ontbraken destijds (1973) kennelijk de middelen, maar misschien ook wel de echte belangstelling. In deze tijd van herdenken, maar ook van herwaarderen vinden wij het belangrijk en waardevol om deze herziening te maken. We doen dit in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, kortweg het NIMH. In deze herziening wordt het oude boek qua presentatie stevig onder handen genomen. Indien nodig zullen er ook inhoudelijke aanpassingen worden uitgevoerd.

Niet alleen voor mariniers en oud-mariniers is de herziene uitgave  een waardevol bezit, ook voor de leden van de Koninklijke Marine is dit het geval. Zonder hen was de missie van de mariniers immers onmogelijk geweest!

Tenslotte is voor hen die het Korps Mariniers een warm hart toedragen of interesse hebben in de geschiedenis van dit roemruchte korps, dit boek een aanrader.

 
 

We zijn voor het eerst live!