Zonder vrees, zonder overmoed

Home / Zonder vrees, zonder overmoed

Inhoud van het boek

  • – Het Korps Mariniers vanaf 1943
  • – Het beste van drie werelden. De ontwikkeling van een moderne sof-eenheid bij het Korps Mariniers (1989-heden)
  • – Schaduwkrijgers in de spotlight: De Maritieme Operator
  • – De Balkan Bakermat van de marsof
  • – Het laatste redmiddel: De inzet van de nimarsof in het Koninkrijk
  • – Zeesoldaten tussen de Eufraat en de Tigris Inzet van de nlmarsof in Irak
  • – ‘In het hol van de leeuw’ De nlmarsof in Zuid-Afghanistan 2005-2010.
  • – Terug naar zee Antipiraterijoperaties rond de Hoorn van Afrika
  • – De marsof na 2023

Zomaar wat pagina’s uit ‘Zonder vrees, zonder overmoed. Zonder enige overdrijving mogen we wel spreken van een standaardwerk waarin voor het eerst de geschiedenis en de inzet van de anti-terreur-eenheden van het Korps Mariniers wordt beschreven. De samenstellers en auteurs van dit prachtig vormgegeven boek werken in dienst van het Nederlands instituut voor Militaire Historie, kortweg het NIMH. Zij konden beschikken over uniek bronmateriaal en hebben een boek gemaakt dat heel veel gedetailleerde informatie bevat, tal van foto’s en overzichtskaartjes bevat en ook nog eens heel prettig leest. De Stichting Uitgeverij Klus op Dek is buitengewoon vereerd om dit juweeltje te mogen uitgeven.

Het boek zal op 9 juli a.s. verschijnen. De uitlevering begint direct daarna.

We zijn voor het eerst live!